Med målet i sikte

Från SFI-elev till utbildare på 3 månader

Episode Summary

I veckans avsnitt pratar vi om hur det är att som vuxen flytta till ett nytt land och därmed lära sig ett nytt språk. Inbjuden är Elie Sassine som jobbar som utbildare på Iris. Han började som SFI-elev på Iris i Södertälje. Tre månader senare lärde han ut svenska som anställd utbildare.

Episode Notes

I veckans avsnitt pratar vi om hur det är att som vuxen flytta till ett nytt land och därmed lära sig ett nytt språk. Inbjuden är Elie Sassine som jobbar som utbildare på Iris. Han började som SFI-elev på Iris i Södertälje. Tre månader senare lärde han ut svenska som anställd utbildare.