Med målet i sikte

Hur mår du, egentligen? Suicide Zero om att ställa världens viktigaste frågor

Episode Summary

Avsnittet gästas av Rickard Bracken, Generalsekreteraren för Suicide Zero. Den ideella stiftelse som verkar för ett samhälle, fritt från självmord. Vi får ta del av myter, fakta och råd över hur man kan agera om någon i ens närhet lider av psykisk ohälsa. Lisa och Charlotte ringer även upp Bosse som själv varit drabbad.