Med målet i sikte

Språk, läslust och gemenskap- med Marlen Eskander

Episode Summary

Vår gäst Marlen berättar bland annat om att hitta sig själv som nyanländ i Sverige, om läsningens kraft för alla i samhället, att finna en identitet genom kulturen och mycket, mycket mer.

Episode Notes

Vår gäst Marlen berättar bland annat om att hitta sig själv som nyanländ i Sverige, om läsningens kraft för alla i samhället, att finna en identitet genom kulturen och mycket, mycket mer.
Marlen Eskander är grundare och verksamhetschef på läsfrämjarinstitutet i Södertälje och driver idag det kulturfrämjande arbetet med syftet att stärka demokratin och öka integrationen i samhället. Marlen är utbildad socialantropolog och i hennes arbete kämpar hon för att människor ska få känna av kraften i att lära uttrycka sig på ett bättre sätt.