Med målet i sikte

Lyckas eller lär dig! Om jobbsök, LinkedIn och att dela kunskap

Episode Summary

Avsnittet handlar om ett ämne som ligger Iris och Med målet i sikte nära hjärtat – nämligen tips och råd kring ditt arbetssökande. Med oss har vi Robin Andersson som blev viral på LinkedIn med sin egenproducerade låt och musikvideo!